چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

چرا شهروندان ایرانی اساسا نمی دانند چه کسانی در حکومت، رفاه و تامین اجتماعی و نان شب را از آنها دریغ می دارند؟ آیا دولت آشفته حال شده است؟ آیا خانم شهین دخت مولاوردی شیوه درد دل با مردم را در جای اجرائی کردن مدیریت اشتغال زنان به سمت بهبود قرار داده است؟

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

جمهوری اسلامی ایران، ادای کشوری را در می آورد که در شرایط جنگی با امریکاست و می خواهد در همین شرایط خیالی، زبانی و شعاری هم که شده، جنگ را ادامه دهد تا خودش را سرپا نگاه دارد، تا ستایش فقر را زیر پوشش جنگ خیالی با سلطه گران، توجیه کند.

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

ظریف را، در دورانی که همسر سالخورده ام، سیامک پورزند، روزنامه نگار قدیمی، با اتهام های شگفت انگیز امنیتی زیر شکنجه در اداره اماکن و یکان ها و پادگان های نامعلوم به سر می برد، از نزدیک شناختم و او را متفاوت یافتم.

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

تا نجواها فریاد بشود راهی نیست، نمی دانیم چگونه در وضع موجود، آن راه را می شود پیمود و کدام بها را باید پرداخت. ایکاش رنچ دیده ها دلسرد نشوند. سکوت نکنند و همچنان قصه بگویند که هر قصه یک تلنگر است بر وجدان های آرمیده و تن های آرمیده در پر قو.

شطرنج با گرگ

شعارهای “مرگ بر امریکا” از روی در و دیوار شهر و روستا پاک می شود. رویدادی مبارک که همگان سوای مشتی مفت خور شعارزده، همیشه آرزویش را داشتند. اما گفتار و شعارهای ضد زن هر روز تازه می شود.