پارادوکس زن بودن

اینک پس از ۳۶ سال، البته نرخ آمار دختران تحصیلکرده دانشگاهی بالاست. بازار کار روی آن‌ها باز نیست. رشته هائی که در آن درس خوانده‌اند به علت سوء مدیریت مدیران، با تقاضای بازار کار تناسبی ندارد. سلب آزادی‌های اجتماعی، نرخ روان پریشی را در نسل‌های جوان بالا برده است.