آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

ظریف را، در دورانی که همسر سالخورده ام، سیامک پورزند، روزنامه نگار قدیمی، با اتهام های شگفت انگیز امنیتی زیر شکنجه در اداره اماکن و یکان ها و پادگان های نامعلوم به سر می برد، از نزدیک شناختم و او را متفاوت یافتم.

شگردهای یک زن برای رهائی

قانون و شرع را بلدم. در حوزه هم درس خوانده ام . راه نجات همین بود که او عاجز بشود و بیاید دادگاه. من که می آمدم فایده ای نداشت. شما طلاقم نمی دادید. تازه چند سال هم باید بدوم و پول وکیل بدهم.

دفاعیه ای برای سعید مرتضوی

رئیس قوه قضائیه بدون مشورت با رئیس خود، نمی تواند محاکمات مطبوعاتی و سیاسی را به استقلال سامان بدهد. او مجبور است از مقامی که او را منصوب کرده است، خط بگیرد. هرچند به صورت کلی.

اون دختره کیست؟

اما روزگار که این گونه نمی ماند. فمینیسم انفجاری که محصول “مرد محوری” جمهوری اسلامی است، در راه است. دختره های ایرانی، سربازان روز واقعه خواهند بود. با حجاب و بی حجاب. اما نه با “حجاب اجباری”.

زهرا خانوم کجاست؟

زنان ایرانی باری برای پیروزی آقایان در انقلاب کارسازی شدند و اکنون برای ایجاد آرامش در جمع تندروها که دوست دارند وانمود کنند همه کاره هستند، خرج می شوند.